Informácie pre partnerov

DIGIPOINT je:

  • priestor na prezentáciu nových zariadení a technológií
  • priestor na testovanie projektov študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU)
  • centrum pre informácie, prednášky, workshopy

DIGIPOINT je miesto aj pre vaše nové technológie. Miesto, kde je možná ich priama prezentácia pred zákazníkom a potenciálnym užívateľom, kde je možné predviesť všetky funkcie, výhody a prínosy týchto technológií. DIGIPOINT vám ponúka 100 m2 lukratívneho priestoru v Polus City Center, kde sa denne pohybujú vaši potenciálni klienti.

DIGIPOINT je zároveň testovacím miestom projektov študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU). Veľa zaujímavých projektov, ktoré bežne používame v živote, vzniklo práve na ich klávesniciach. FIITkári budú po dohode prítomní v DIGIPOINTe a svojimi postrehmi a znalosťami pomôžu návštevníkom pri testovaní vystavených noviniek.

Prepojenie s Fakultou informatiky a informačných technológií nie je náhodné. FIIT patrí medzi vzdelávaciu špičku v oblasti informatiky na Slovensku a možnosť zabezpečiť prítomnosť študentov na akciách je významnou pridanou hodnotou DIGIPOINTu. V prípade záujmu o širšiu akciu, je zároveň možnosť využiť priestor DIGIPOINT na FIIT.

DIGIPOINT poskytne návštevníkovi pohodu a príjemné prostredie na vyskúšanie vystavených technologických noviniek bez pocitu tlaku na nákup. DIGIPOINT je výhradne testovací priestor a je k dispozícii všetkým značkám, čo znamená pre klientov záruku nestrannosti a objektívnosti.

DIGIPOINT je miesto aj pre vaše nové technológie. Miesto, kde je možná ich priama prezentácia pred zákazníkom a potenciálnym užívateľom a kde je možné predviesť všetky funkcie, výhody a prínosy týchto technológií. DIGIPOINT vám ponúka 100 m2 lukratívneho priestoru v Polus City Center, kde sa denne pohybujú vaši potenciálni klienti.

Registračný formulár