NGO Day 2013

6. ročník vzdelávacieho dňa pre neziskové organizácie8. október 2013

DIGIPOINT (Polus City Center, Vajnorská 100, Bratislava, 1. poschodie, Hollywood Boulevard)

Microsoft Slovakia a TechSoup Slovensko Vás srdečne pozývajú na 6. ročník vzdelávacieho podujatia pre neziskové organizácie NGO Day 2013, ktorého cieľom je predstaviť novinky z oblasti moderných technológií pre prácu vašej organizácie. Úvod bude patriť slávnostnému otvoreniu priestoru OZ DIGIPOINT, miesta, kde sa budú stretávať nové technológie so svojimi zákazníkmi a používateľmi. Príďte aj Vy zažiť deň plný zaujímavých a užitočných informácií.

Pre účastníkov je zabezpečené bezplatné parkovanie v garážach Polus City Center.

9.40 – 10.00 Registrácia
10.00 – 10.30 Otvorenie priestoru DigiPoint

Pavel Čičák, dekan FIIT STU v Bratislave, Petra Klasová Hándlová, riaditeľka Polus City Center, Markus Breyer, riaditeľ Microsoft Slovakia

10.30 – 11.00 Office 365 pre neziskové organizácie

Martin Černák, Microsoft Slovakia

11.00 – 11.15 Zdieľanie praxe a implementácia Office 365

Lenka Križanová, Junior Achievement Slovensko

11.15 – 11.30 Novinky v programe TechSoup Slovensko

Maroš Silný, TechSoup Slovensko, Pontis, n. o.

11.30 – 12.30 Efektívne PR a online marketing neziskovej organizácie

Lenka Iľanovská, getCLIENTS, s. r. o., Viliam Bendík, direct AdWise, s. r. o.

12.30 – 12.45 Spájanie dvoch svetov

Zuzana Vinklerová, dm drogerie markt, s. r. o. a C.A.R.D.O., Národné dobrovoľnícke centrum

12.45 – 13.15 Prestávka
13.15 – 13.30 Od kartotéky k funkčnej databáze

Igor Polakovič, Centrum pre filantropiu

13.30 – 13.45 Open data v práci neziskových organizácií

Eva Vozárová, Aliancia Fair-play

13.45 – 14.00 OkoSpravodlivosti.sk: Overte si vašu zmluvu

Petra Vargová, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S.

14.00 – 14.15 Reštart Slovensko

Miroslav Lacko, Centrum pre filantropiu

Organizátor:

Partneri: