Speekle

- podporuje domáce precvičovanie u detí s rečovými poruchami
- motivuje deti špeciálnymi počítačovými hrami
- integruje domáce precvičovanie do procesu rečovej terapie vedenej logopédom
- umožňuje sledovať pokroky a nastavovať obtiažnosť úloh

Program: 14.00 hod. prezentácia, následne voľné testovanie možností hry a počítačového programu

Registrujte sa na digipoint@digipoint.sk