Stretnutie s Innou Mladou zo spoločnosti Alanova, Rakúsko. Inna je konzultantka v oblasti zdravotníckych procesov a aplikácií a zároveň projektová manažérka mnohých zdravotníckych projektov po celom svete (v krajinách ako Nový Zéland či Saudská Arábia). Prinesie vám pohľad informatičky na toto odvetvie.

Registrujte sa na www.ajtyvit.sk/sk/it-projekty/